0 زبان

مجازات جعل عناوین و استفاده از آنها

مجازات جعل عناوین و استفاده از آنها
مجازات جعل عناوین و استفاده از آنها

مجازات استفاده از عناوین جعلی چیست؟
در روابط اداری و اجتماعی گاه می‌بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی و قضایی معرفی می‌کنند بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند. فرض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می‌کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.
در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می‌کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می‌دهد. در این گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می‌دهند که در عالم واقع وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غیرقانونی‌شان است.
برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم می‌شود.گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند با پوشش مامورین شناخته شده در جامعه مانند مامورین پلیس یا نظامی زمینه فریب دیگران را فراهم می‌کنند که در این حالت نیز برابر قانون قابل تعقیب و مجازات هستند.
گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می‌کنند برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس معرفی می‌کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموال‌شان را به ناحق تصاحب می‌کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری به دست آورده محکوم می‌شود.
برای پیشگیری از عواقب و آسیب‌های ناشی از این جرم چه باید کرد؟
مهمترین راهکار‌های پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:
۱- آگاهی شهروندان از ضوابط مربوط به کاری است که می‌خواهد در یک سازمان دولتی انجام دهند. برای مثال برای پرداخت مالیات بر درآمد راه‌های قانونی اعمال تخفیف و ... در بروشور‌های آموزش به زبان ساده از طریق روابط عمومی سازمان ذیربط در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.
۲- تاسیس دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه کنندگان به منظور حذف واسطه‌ها و کسانی که به طور غیرقانونی قصد مداخله دارند.
۳- دسترسی آسان به مدیران و مسئولان بخش‌های دولتی و پاسخگو بودن آنان.
۴- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می‌دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیرقانونی آنان مواجه شدند، سریعا موضوع را با اشخاص ذی صلاح و مسئول در سازمان ذیربط در میان بگذارند.
استفاده از عناوین جعلی
استفاده از عناوین جعلی ممکن است در هر سمت و جایگاهی انجام شود. علاوه بر این، ممکن است برای مقاصد متفاوت عناوین متعددی جعل شوند. در ادامه به چند نمونه از استفاده از عناوین جعلی اشاره می‌کنیم.
استفاده از عنوان جعلی پزشکان
زمانی ‌که شخصی پزشک نیست، ولی به ‌علت اعتبار و ارزش پزشکان در جامعه، خود را به‌ عنوان پزشک معرفی می‌کند، از عنوان جعلی استفاده کرده است. شخص می‌خواهد با جعل عنوان پزشک، از طریق فریب دیگران به هدف خود یعنی کسب سود برسد. توجه داشته باشید که شخصی که قبلاً پزشک بوده است، ولی به دلایلی پروانه نظام‌ پزشکی او لغو شده باشد نیز نمی‌تواند از عنوان پزشک استفاده کند. در صورت استفاده از عنوان پزشک، او نیز جعل عنوان کرده است.
یعنی اگر پس از لغو پروانه مجدد به درمان بیماران بپردازد، مرتکب جرم می‌شود. در این شرایط اشخاصی که به این پزشک مراجعه کرده‌اند و ضرری به آن‌ها وارد شده‌ است، می‌توانند با تنظیم لایحه جعل عنوان و تقدیم آن به دادگاه، درخواست کنند که به این جرم رسیدگی شود.
استفاده از عناوین علمی در دانشگاه‌ها
استفاده از عناوین علمی در دانشگاه‌ها نیز جرم جعل عنوان است. برای مثال اگر یک شخص مدرک علمی مورد نیاز برای تدریس نداشت، اما خودش را دارای مجوز دکتری یا عناوین دیگر معرفی کرد، این کار او از مصادیق جرم جعل عنوان خواهد بود. دانشگاه و دانشجویان می‌توانند علیه این شخص لایحه جعل عنوان تنظیم کنند.
جعل عنوان نظامی
ازحساس‌ترین، مهمترین و بیشترین موارد استفاده از جرم جعل عنوان، جعل عنوان نظامی است. اکثر مردم با درجه‌های نظامی و لباس‌های رسمی مقامات نظامی آشنا نیستند. به همین دلیل است که در این شرایط امکان جعل عنوان بیشتر است. ممکن است شخصی با استفاده از لباس و نشانه‌های مخصوص، خود را به‌ عنوان پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی کند. این شخص با عنوان جعلی می‌تواند در جاده‌های فرعی مستقر شود و با متوقف کردن خودروهای مردم از آن‌ها اخاذی کند.
برای مثال ممکن است به آن‌ها بگوید من جریمه شما را ثبت نمی‌کنم، ولی شما مبلغی را به من بپردازید. در این حالت این شخص که در حقیقت عنوان نظامی ندارد، به مردم ضرر و زیا می‌رساند. جعل کننده عنوان نظامی باعث می‌شود مردم به پلیس بی‌ اعتماد شوند. علاوه ‌بر آن موجب خدشه‌دار شدن جایگاه پلیس در بین مردم و بی نظمی در جامعه می‌شود. شخصی که به واسطه عمل خطای جاعل عنوان نظامی ضرر و زیان دیده است می‌تواند با طرح شکایت و تنظیم لایحه جعل عنوان از دادگاه تقاضای کند که به این شکایت رسیدگی کند.
دلایل جعل عنوان و کاربرد لایحه جعل عنوان
جعل عنوان به انگیزه‌های مختلفی انجام می‌شود. بعضی اوقات این جرم به طمع کسب سود است و در مواقع دیگر ممکن است به‌ منظور فریب دیگران باشد. جعل عنوان به قصد فریب دیگران برای ازدواج، یکی از بیشترین موارد شکایت مردم است. این مورد در سال‌های اخیر بسیاری از پرونده‌های جعل را به خود اختصاص داده ‌است. این جرم به این ‌صورت است که جاعل در مراسم آشنایی و خواستگاری، خود را پزشک، وکیل، سرهنگ یا استاد دانشگاه معرفی می‌کند. بدون شک این عناوین در تصمیم دختر و خانواده‌ او بسیار تاثیر می‌گذارد و احتمال بیشتری وجود دارد که به درخواست ازدواج پاسخ مثبت بدهند.
دختر و خانواده او که از این طریق زیان دیده‌اند، می‌توانند از جاعل عنوان «جعل کننده عنوان» شکایت کنند. آن‌‌ها‌ با مراجعه به دادگاه و تنظیم لایحه جعل عنوان از دادگاه می‌خواهد که مجرم را مجازات کند.
جرم جعل عنوان در نظام مهندسی
گاهی ممکن است شخصی خودش را به دروغ مهندس معرفی کند. این شخص قصد دارد با جعل عنوان قراردادهای کاری تنظیم کند و از این طریق مبلغ قابل توجهی به دست آورد. جعل عنوان این امکان را ایجاد می‌کند که شخص بدون مجوز نظام مهندسی و مدرک معتبر وارد پروژه مهمی می‌شود. در این موقعیت به دلیل عدم دانش و توانایی کافی برای انجام پروژه و بی‌مهارتی جاعل جان بسیاری از مردم با خطر جدی مواجه می‌شود.
برای مثال شخصی که خودش را مهندس سازه معرفی کرده است می‌تواند با این عنوان پروژه ساخت یک پل بسیار عظیم را بپذیرد. ممکن است به علت عدم مهارت او پل به‌ راحتی تخریب شود. این مساله جان مردم را با خطر مواجه می‌کند. بنابراین مردمی که از این ماجرا در زیان هستند و اشخاصی که با این شخص همکار بوده‌اند می‌توانند به دلیل جعل عنوان مهندس از او شکایت کنند. آن‌ها با تنظیم لایحه جعل عنوان و نوشتن چگونگی وقوع جرم از دادگاه تقاضا دارند که حکم عادلانه‌ای صادر کند.
دایره شمول جعل عنوان و لایحه جعل عنوان
قانون‌گذار در قانون به طور کامل عناوین علمی، دولتی و لشکری را معرفی نمی‌کند. مواردی که بیان شد، تنها جنبه تمثیلی دارند. یعنی جرم جعل عنوان فقط منحصر به این مواردی که در قانون آمده نیست. جعل عناوینی که برای اخذ آن‌ها لازم است دوره‌های آموزشی و علمی گذرانده شود، شامل این عناوین است. برای مثال عناوینی مانند کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری که شخص برای اخذ آن‌ها حتما باید دوره‌های آموزشی را طی کند، شامل عناوین علمی می‌شود.

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال