0 زبان

دانستنی‌های مطالبه اجاره معوقه از مستأجر (قسمت دوم)

دانستنی‌های مطالبه اجاره معوقه از مستأجر (قسمت دوم)
دانستنی‌های مطالبه اجاره معوقه از مستأجر (قسمت دوم)

دانستنی‌های مطالبه اجاره معوقه از مستأجر(قسمت دوم)

مدارک لازم جهت شکایت و مطالبه اجاره معوقه
 
نمونه دادخواست مطالبه اجاره‌بها، به صورت دادخواست‌های چاپی از سوی قوه قضاییه در اختیار عموم قرار داده می‌شود. مشخصات خواهان و خوانده در آن ثبت و شرح خواسته در متن دادخواست، درج و به دادگاه صالح تقدیم می‌شود. مدارک لازم به شرح زیر ضمیمه دادخواست می‌شوند:
 
تنظیم دادخواست و ذکر درخواست موجر
 
کپی مصدق (کپی برابر اصل) اوراق شناسایی و هویتی
 
کپی برابر اصل اجاره‌نامه
 
کپی برابر اصل اسناد مالکیت
 
 
نمونه دادخواست مطالبه اجاره معوقه
 
خواهان: .........
 
خوانده: ...........
 
خواسته: مطالبه اجور معوقه به میزان …… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
 
دلایل و منضمات دادخواست:
 
۱- سند مالکیت
 
۲- قرارداد اجاره
 
۳- مدرک موردنیاز دیگر
 
شرح دادخواست مطالبه اجاره معوقه:
 
ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع ملک مورد اجاره”
 
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
 
اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در مورد….. باب واحد مسکونی/ تجاری در نشانی …………. جزء پلاک ثبتی ………. بخش “شماره و نام شهرستان”منعقد کرده‌ایم، نظر به این که خوانده/خواندگان از تاریخ ……. لغایت……. جمعاً به میزان ………… ماه از پرداخت اجور متعلقه خودداری کرده که با عنایت به اجاره بهای ماهیانه به میزان ……… ریال جمعاً …….. ریال است، با استناد به ماده ۴۹۰ قانون مدنی صدور حکم محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت اجور معوقه به میزان……… ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعا است. ”
 
هزینه دادرسی دعاوی مطالبه اجاره معوقه
 
هزینه دادرسی دعاوی اجاره‌بها بر اساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می‌شود، از سوی موجر طبق تعرفه، به دادگستری پرداخت می‌شود. پس از صدور رأی به نفع مجر و محکومیت مستاجر، موجر می‌تواند این هزینه را از مستاجر بگیرد.

 اظهارنامه مطالبه اجاره معوقه
 
موجر می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بابت اجور معوقه، با تنظیم و ارسال اظهارنامه، شرح مطالبات خود را به مستاجر اعلام کند. مستاجر می‌تواند به آن پاسخ دهد یا آن را بدون پاسخ بگذارد. در اصل، اظهارنامه به معنی اعلام خواسته موجر به مستاجر است و به معنای طرح دعوی بابت مطالبه اجور معوقه نیست.
 
جریمه دیرکرد تأخیر پرداخت در اجاره‌بها
 
در صورت پرداخت نکردن اجاره‌بها از سوی مستاجر، مبلغی به‌عنوان جریمه در قانون در نظر گرفته نشده است. البته به درخواست موجر می‌توان بندی را در قرارداد اضافه کرد که در صورت تأخیر در پرداخت اجاره ماهیانه، موجر می‌تواند مبلغی معادل اجاره‌بها را از ودیعه برداشت کند.
 
فسخ قرارداد اجاره
 
عقد اجاره از جمله عقود لازم است که به‌صورت یک طرقه قابل فسخ نیست؛ بنابر این، امتناع یکی از طرفین از انجام تعهدات خود، نظیر خودداری مستاجر از پرداخت اجاره‌بها، می‌تواند سبب فسخ قرارداد اجاره شود.
 
نکات مهم در مطالبه اجور معوقه
 
به محض این که قرارداد اجاره، منعقد و ملک، تحویل مستاجر می‌شود، مستاجر مکلف به پرداخت اجاره‌بها است.
 
در صورت تلف شدن یا از بین رفتن عین مستأجره (ملک)، مستأجر تعهدی به پرداخت باقی مانده اجاره ندارد.
 
موجر می‌تواند همزمان با مطالبه اجور معوقه، هزینه‌هایی مانند پول آب، برق و … را نیز مطالبه کند.‌
 
می‌توان در قرارداد اجاره این شرط را مطرح کرد که در صورت پرداخت نکردن اجاره‌بها برای مدت معین، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و ملک را تخلیه کند.
 
اگر مستأجر بابت پرداخت اجاره‌بها به تعداد اقساط آن، چک به موجر داده باشد، در صورت برگشت خوردن چک، موجر فقط می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه کند، نه مطالبه اجور معوقه.
 
مستاجر باید اجاره‌بها را فقط به شخص مالک پرداخت کند و پرداخت اجاره‌بها به هر شخصی غیر از مالک، وجاهت قانونی ندارد.
 
موجر درباره تصرفات مستاجر پس از پایان قرارداد، فقط مستحق دریافت اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.
 
در صورت تغییر مالک، استحقاق مالک جدید نسبت به اجرت‌المثل بر مبنای زمان تحقق مالکیت او، مبنای محاسبه خواهد بود.
 تفاوت اجور معوقه و اجرت‌المثل چیست؟
 
اجور معوقه، مجموع مبالغ اجاره بهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک از سوی او، پرداخت نشده است. در صورتی که تصرف مستاجر بر ملک بیش از زمان مقرر در اجاره‌نامه و بدون اذن موجر ادامه پیدا کند، موجر می‌تواند علاوه بر مطالبه اجور معوقه به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، بابت مدت زمان انتفاع از ملک در مهلت انقضا یافته قرارداد نیز اقدام کند.
 
آیا دعوی اجور معوقه با اجرت‌المثل فرق دارد؟
 
دعوای مطالبه اجاره‌بها و مطالبه اجرت‌المثل با یکدیگر تفاوت دارند. مطالبه اجور معوقه در زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر تنظیم شده است و مستاجر اجاره‌بهای مقرر در اجاره‌نامه را پرداخت نکرده باشد، اما دعوای مطالبه اجرت‌المثل، زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره، موجود نباشد یا مدت آن منقضی شده است یا تصرفات به‌صورت غصبی و بدون اجازه یا موافقت مالک باشد.
مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه اجور معوقه چیست؟
 
مطالبه اجور معوقه بسته به مبلغ مورد درخواست، قابل طرح در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی است. دادگاه صالح، جهت رسیدگی به این دعوا نیز با توجه به خواسته تقدیم شده مشخص می‌شود.
 
یعنی در صورتی که مبلغ اجاره‌بهای مورد مطالبه تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، نهاد صالح رسیدگی به پرونده است و در صورتی که بهای خواسته شده بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد.
 
وصول اجور معوقه از مستأجر چگونه انجام می‌گیرد؟
 
پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مستاجر، اجراییه صادر می‌شود و می‌توان با معرفی اموال مستاجر و توقیف آن، مبلغ مورد نظر را دریافت کرد، اما اگر اموالی از مستأجر شناسایی نشود، می‌توان او را جلب کرد.
 
همچنین، اگر مستاجر در زمان قرارداد، مبلغی را به عنوان ودیعه نزد موجر سپرده باشد، دادگاه پس از کسر ضرر و زیان موجر و اجور معوقه از مبلغ ودیعه، باقی مانده مبلغ را به مستاجر باز می‌گرداند. در صورت پرداخت نکردن اجاره‌بها موجر با توجه به ماده ۴۹۶ قانون مدنی می‌تواند ادعای فسخ قرارداد را نیز مطرح کند.
 
هزینه دادرسی مطالبه اجور معوقه چقدر است؟
 
هزینه دادرسی دعاوی اجاره‌بها طبق تعرفه بر اساس میزان اجاره بهایی که مطالبه شده، به دادگستری پرداخت می‌شود. پس از صدور رای به نفع مؤجر و محکومیت مستاجر، موجر می‌تواند این هزینه را از مستاجر مطالبه کند.
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال